דף 1 מתוך 1

תמורה כב

נשלח: 13 אוגוסט 2019 01:50
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
רש״י ד״ה למה לי - בא״ד שיש שם פרק אחד שמתחיל ולד כו׳

צ״ע מדוע האריך כ״כ ?