ערכין כה

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
שמואל דוד ברקוביץ
הודעות: 74
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 19:30

ערכין כה

שליחה על ידי שמואל דוד ברקוביץ » 14 יולי 2019 15:42

הערות מסכת ערכין

א) כה.

מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו'

לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב)
ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים"


ב) כה:

רטושין, רטושי רטושין.

צ״ע קצת בטעם שהשדה נקראת כך, ועיין תוספות יו״ט.
ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין להשדה רטושי רטושי רטושין?עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: ערכין כה

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 26 יולי 2019 10:26

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
14 יולי 2019 15:42
הערות מסכת ערכין

א) כה.

מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו'

לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב)
ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים"
אפשר דלשון המשנה אם היה כתוב שתים הוה משמע גם שתים פחות חודש קמ"ל דבעינן שנים שלמות, וזה אשמעינן מדקאמר שתים ושלוש. ויל"ע.
דברי הרמב"ם לא ראיתי עדיין לע"ע.
שמואל דוד ברקוביץ כתב:
14 יולי 2019 15:42

ב) כה:

רטושין, רטושי רטושין.

צ״ע קצת בטעם שהשדה נקראת כך, ועיין תוספות יו״ט.
אפשר שבאו לעורר בזה את בני האדם לפדות את השדה לטובת הקדש, שיראו שהשדה עזובה ביותר, ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר במתני' דמגילה עלו בו עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש עי"ש.
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: ערכין כה

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 26 יולי 2019 10:27

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
14 יולי 2019 15:42

ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין להשדה רטושי רטושי רטושין?
עי' ברפ"ק דגיטין חדא מתלת גאיז חדא מתרתי לא גאיז, ולכן בד"כ לא השתמשו בשם/ כינוי או תואר לאדם או לחפץ יותר מב' תיבות. על פי רוב.
בברכה
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה