האוכל מצה בערב פסח וכו'

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

האוכל מצה בערב פסח וכו'

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 19 אפריל 2019 16:31

הלומד תורה בפני ע"ה
ערב פסח י"ד בניסן ע"ט
אמרו ז"ל העוסק בתורה בפני ע"ה כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו, וכמו"כ אמרו ז"ל האוכל מצה בע"פ כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו, ויש להבין דבשלמא מאמר זה השני ניחא, דהרי עדיין מקדים המאוחר, שהוא עושה מצוה קודם שהגיע זמן הראוי לזה, אבל מה הוא פשר העוסק בתורה בפני ע"ה.
ונראה הביאור בזה, דהנה אביה של המאורסת יש לו שייכות עליה, ואף יש לו קנינים למעשה ידיה, אבל אין לו רשות כמו בעלה לענין אישות, משא"כ הבעל הזה שנושא אותה יהיה לו בעלות עליה גם לענין מעשה אישות, והנה הבא על ארוסתו בבית חמיו הרי הוא עושה בזה דבר גנאי, דיש סדר בדברים, שמתחילה יש לו ליקח אותה לביתו ואח"כ יעשה כדרך הארץ, ואם עושה בפני חמיה הרי הוא פוגע ומקנטר בפני חמיה בזה שמראה בעלותו היתירה עליה, ולכך נצרך לקחתה לביתו.
ואף לעניננו הלומד תורה בפני ע"ה הרי בס"ה הע"ה הוא כמותו לענין ירושת התורה, אלא שאינו יכול לממש בעלותו מחמת חסרון ידיעתו ועסקו בתורה, ונמצא שכשהוא עוסק בתורה בפני ע"ה הרי הוא פוגע בעיקרי רגשותיו של סמכותו של הע"ה על התורה ג"כ, שאין בה שום אפשרות מימוש אמיתי. לכך נצרך לילך לביתו ושם לעסוק בתורה שלא בפני הע"ה.


להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה