כמה הערות במסכת חולין

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
שמואל דוד ברקוביץ
הודעות: 74
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 19:30

כמה הערות במסכת חולין

שליחה על ידי שמואל דוד ברקוביץ » 16 אפריל 2019 06:43

א) קלג:

הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'

כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא)

ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע


ב) קלו:

אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'

צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן?

ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...


ג) קל''ח ע''א
חכ״א שאל וז״ל
רש''י ד''ה מכר לו שחופות
וכ' המהר''ם שדיבור זה שייך למתני',
אך מאידך רש''י כ' הא אוקימנא וכו' וא''כ לא שייך שיכתב על המשנה לפני שאוקימנא, ובכ''א אין כאן גמ' שעליה אפשר להצמיד דברי רש''י.

והשבתי לו וז״ל באמת צ"ע ועיין דק"ס
ולולי דמסתפינא הייתי אומר שיש כאן איזה ט״ס. עיין לעיל קלו: בגמרא ״מכר לו שחופות״ ״עצה טובה״ ״הא אוקימנא״ וצ״ע בזה.

ד) קלז.

רש"י ד"ה וליטעמיך - אישתכח דבתרתי "ובחדא" נמי איכא שתי מצות בכורה ומתנות כו'

האם כוונת רש"י שבבהמה אחת שייך שבנה בכור ושיש לה מתנות כששוחטים אותה?עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: כמה הערות במסכת חולין

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 27 אפריל 2019 21:13

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
16 אפריל 2019 06:43
ב) קלו:
אין והתנן היו לו ב' מינים שחופות כו'
צ"ע מדוע לא פירש"י "בניחותא" כמו שפירש לעיל ולקמן?
ועיין בדק"ס שיש גירסא בכת"י "דהא תניא" ואולי גי' זו הי' לפני רש"י...
יתכן דאה"נ, ולפ"ז א"ש.
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: כמה הערות במסכת חולין

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 27 אפריל 2019 21:32

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
16 אפריל 2019 06:43
ד) קלז.
רש"י ד"ה וליטעמיך - אישתכח דבתרתי "ובחדא" נמי איכא שתי מצות בכורה ומתנות כו'
האם כוונת רש"י שבבהמה אחת שייך שבנה בכור ושיש לה מתנות כששוחטים אותה?
לכאורה שהיא עצמה יכול להתקיים בה בכורה ומתנות, אם היא זכר, דאם מיירי על בנה שוב יש להקשות שאינם יכולים להוליד בלי עוד בהמה זכר ונקבה לכה"פ.
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: כמה הערות במסכת חולין

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 01 מאי 2019 13:25

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
16 אפריל 2019 06:43
א) קלג:

הלוקח גז צאנו של עכו"ם פטור מראשית הגז כו'

כ"ה במתני' לקמן קלה. (ובאמת ליתא בתוספתא)

ויש לעיין מדוע לא תני כהן וצ"ע
לא הבנתי במחילה. כדאי לפרט יותר.
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה