חולין קכב

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
שמואל דוד ברקוביץ
הודעות: 74
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 19:30

חולין קכב

שליחה על ידי שמואל דוד ברקוביץ » 02 אפריל 2019 00:46

קכב:

רש״י ד״ה ולתפלה המהלך בדרך ״וגמר בלבו״ ורוצה ללון מבעוד יום כו׳

מה כוונת רש״י ז״ל במש״כ ״וגמר בלבו״ ?עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: חולין קכב

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 02 אפריל 2019 01:05

שלום רב
הנה בפוסקים [ראה שו"ע ומ"ב סי' צ"ב ס"ד] מבואר דאם יושב בביתו וצריך ללכת לבית אחר להתפלל דינו כמי שצריך לחזור לאחוריו, לענין שחוזר רק עד מיל, אבל אם הולך בדרך ועתיד לילך עוד דינו כמהלך לפניו וכמבור בגמ' בחולין שם, והנה זה פשיטא דאין הכונה שכל הזמן ממשיך ללכת, דהרי הא צריך להספיק לבוא למקום שיש התפילה שם בין אם ירצה ובין אם לא ירצה, ובודאי לא בזה מיירי הגמ', אלא מיירי במי שגמר בלבו לעצור כאן בהליכתו לעכשיו, ואעפ"כ אמרי' דכיון שבס"ה הוא דרכו שלפניו ואין לו נזק מהליכה זו ובלאו הכי הוא מעותד לילך שטח זה, להכי באופן זה אמרינן שהוא מחוייב להמשיך דרכו עכשיו.
וזהו גמר בלבו לעצור, ומה שכתב רש"י ורוצה ללון מבעוד יום, לפי דברי המשנ"ב שם שכ' דאם לא יספיק לילך בעוד אור היום פטור מלילך, לפ"ז רש"י מיירי דייקא במי שרוצה ללן מבעוד היום גדול קודם הלילה, ולהכי יהיה מחוייב לוותר על מחשבתו זו ולהמשיך לילך כל עוד יספיק לבוא בעוד היום מאיר, משא"כ אם לא יספיק וגמר בלבו ללון עם שקיעה"ח, בזה לא צריך להמשיך לילך עוד אחר שקיעה"ח לבהכנ"ס.
ושלו'
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה