החיפוש הניב 4 תוצאות

על ידי רן יוסף אביחצירא
11 יוני 2019 13:37
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר
תגובות: 1
צפיות: 197

נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

בס"ד לכבוד הרה"ג עקיבא משה סילבר שליט"א שלום וברכה וכט"ס! אחדשכתה"ט כנאה וכיאה! בגמ' עירובין (נג ע"ב) איתא רבי יוסי הגלילי הוה אזיל קא באורחא, אשכחה לברוריה, אמר לה: באיזו דרך נלך ללוד. אמרה ליה: גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמים: אל תרבה שיחה עם האשה? היה לך לומר באיזו ללוד?,עכ"ל. ובגמ' עבודה זרה (יח, ב...
על ידי רן יוסף אביחצירא
09 מאי 2019 23:50
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ברכת משנה הבריות על דובים וזאבים
תגובות: 1
צפיות: 220

ברכת משנה הבריות על דובים וזאבים

בס"ד לכבוד הרה"ג והמופלא הרב עקיבא משה סילבר שליט"א שלום וברכה וכט"ס! אחדשכתה"ט כנאה וכיאה באהבה רבה! הרוקח בסידורו כתב: "והדב היה אדם בימי דור הפלגה. לכך שונא אדם וקולו עבה". עכ"ל. ונשאלת השאלה האם על ראיית דוב יברכו משנה הבריות כמו שמברכים על פילים שגם היו אדם בדור הפלגה ? עוד מופיע בשלשלת הקבלה י...
על ידי רן יוסף אביחצירא
28 אפריל 2019 19:30
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: שלום וברכה - שיר של יום
תגובות: 1
צפיות: 660

שלום וברכה - שיר של יום

בס"ד לכבוד הרה"ג עקיבא משה סילבר שליט"א שלום וברכה וכט"ס! אחדשכתה"ט אפתח בברכת מודה אני על כל התשובות הנפלאות במסכת תמיד מבואר שהלוים בעת ניסוך היין ע"ג המזבח היו שרים שיר של יום גם בעת קרבן תמיד של שחר וגם בהקרבת תמיד של בן בהערבים. ולפי זה יש לשאול מדוע אנו אומרים שיר של יום רק בתפילת שחרית ולא גם...
על ידי רן יוסף אביחצירא
24 אפריל 2019 13:30
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: פדיון הבן
תגובות: 1
צפיות: 301

פדיון הבן

בס"ד י"ט ניסן חול המועד פסח ד' למטמונים תשע"ט לכבוד הרה"ג עקיבא משה סילבר שליט"א שלום וברכה וכט"ס! אחדשכתה"ט כנאה וכיאה באהבה רבה! עלה על דעתי לשאול בס"ד כמה שאלות בענין פדיון הבן, וזה החלי: א. האם אשה שלא היה לה רחם, ונעשה נס ונהיה לה רחם וילדה בן האם יעשו לו פדיון הבן? ב. אשה שהיה לה רחם ונתקלקל ר...