אודות עם סגולה

תולדות מערכת עם סגולה
בשנים האחרונות


ראשית הפעילות
בטבת שנת התשע"ו נפתחה מסגרת המענה התורני במייל בלבד, לספק מענה תורני ומידע הלכתי, בנושאי תלמוד הלכה ואגדה. המיזם עסק באספקת מענה וחומר תורני ספרותי לשאלות שנתקבלו במערכת, הן מלומדים וחובשי בית המדרש שנתעוררו להם שאלות במשנתם, והן מבעלי בתים שדרשו מידע הלכתי, לדעת את המעשה אשר יעשון. והן ממתחילים שאוותה נפשם לדעת פירושי הלימוד ובקשו הסברת דברי תורה.
כתובת המייל של המערכת נתפרסמה והונגשה ללומדים, בעיקר בעזרת אינדקס המידע של השירותים הניתנים במייל.סקירה
המיזם עלה יפה בשעתו בס"ד, ונענו מאות ואלפי תשובות כלליות או/ו מפורטות, לשאלות שנתקבלו מלומדים ושואלים רבים בארץ ובתפוצות.
זכתה מערכת עם סגולה לשעשע בשעשועי תורה אף רבנים חשובים ואישי ציבור ששלחו את שאלותיהם למערכת, ביניהם הגאון רבי אליהו בר שלום שליט"א, דיין ומו"צ שכ' רמת שלמה בעיה"ק ירושת"ו, וראש בית ההוראה "משפטי החיים" בת ים, הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מב"ב, מח"ס גם אני אודך ופרדס יוסף החדש, הגאון רבי יהונתן בלייער שליט"א ראש מוסדות זכרון אהרן, ירושלים - נ"י, הגאון רבי מתתיהו הכהן הלברשטט שכיהן משגיח בישיבת רבינו חיים עוזר ור"מ, הגאון רבי יעקב בן הג"ר שמעון גלאי [מבד"ץ ב"ב בנשיאות הגרנ"ק] שליט"א, ורבנים ואישים חשובים נוספים.עלוני עם סגולה
בחודשים הראשונים בהם פעלה המסגרת, היא הפעילה גם מערכת עלונים שהופצו בכתובות דוא"ל שהיו רשומים במערכת, של תשובות הנענות במערכת מידי יום או מידי שבוע או מידי תקופה.
מרבית מן העלונים הופצו גם באתר לדעת נט מדי שבוע בשבוע. יש לציין כי חלק מהעלונים קיימים לצפיה גם באתר עם סגולה נט.


אתר עם סגולה נט
בראשית שנת התשע"ז הקים ידידנו הרב יעקב גולדמן את אתר הבית של עם סגולה בכתובת amsgula.net. באתר היה ניתן לשלוח שאלות למערכת, וכן להוריד ולקרוא קבצים ועלונים מבית עם סגולה.
האתר נפתח בחסות ידידינו היקר הרב א. כ. והודות אליו, אשר פועל רבות למען הגדלת המענה התורני להגדיל תורה ולהאדירה, והרבה הכרת הטוב חייבים לו צוות האתר והשואלים המקבלים תשובות לשאלותיהם.
התשובות נערכות על ידי הרב ע.מ. מחבר הספרים "איפה שלמה" ו"איפת צדק" על מכילתא דרשב"י [ירושלים תשע"ז], "ביאור" ו"פשר דבר" על מדרש פתרון תורה לרב האי [ירושלים תשע"ח] ועל אותיות דר"ע [ירושלים תשע"ח], ועל מדרש חדש [ירושלים תשע"ח], ביאורים וציונים על הפסיקתא דרב כהנא [ירושלים תשע"ח, כל הספרים הנ"ל יצאו לאור בהוצאת המדרשים של זכרון אהרן], זבח פסח על משנה תורה להרמב"ם הלכות פסח [ירושלים תשע"ג], "אורח חכמים" על הלכות תלמוד תורה [ירושלים תש"ע], ועוד. הספרים מעוטרים בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל.האתר החדש
בשנת תשע"ט הוקם האתר החדש הנוכחי, לספק מענה וסיוע תורני בצורה יותר נוחה ומסודרת, ויעשה בעז"ה מאמץ מיוחד בזמן הקרוב לספק מענה נגיש וקל לפניות שיתקבלו במערכת, למען הצלחת המיזם בס"ד.מידע נוסף
למידע נוסף על כללי הפורום, יש לראות כאן.
שימו לב שהאתר עדיין חדש [תשע"ט], ונתון בכל עת לשינויים.קבוצות חברתיות
בתאריך 11.1.2017 (למנינם) הקים הרב א. כ. קבוצת וואטסאפ חברתית, על שם השו"ת "עם סגולה", המפעילה מסגרת שאלות ותשובות ומענה תורני והלכתי, הקבוצה פעילה ביותר וזוכה להעניק תשובות לשאלות רבות בימות השנה במשך זמן רב, ע"י צוות רבנים. (הקבוצה כיום הינה עצמאית ואינה משתייכת בפועל למשיב מערכת עם סגולה).
קישור לקבוצת הוואטסאפ
ספרי עם סגולה
עם התרחבות התשובות שנענו ע"י המחבר במסגרת עם סגולה ובמסגרות נוספות, נאספו ונקבצו התשובות לקבצים אחדים, שאף נדפסו במהדורה מצומצמת.
לעת עתה ישנם שש קבצים, אשר מונים אלפי תשובות שנענו במערכת.
עד סוף חלק ד' הקבצים הועלו גם לתוכנה המבורכת "תורת אמת" ותודתינו להם.קטעים מן העיתונות
פעילות "עם סגולה" התפרסמה בין היתר בעיתונות המקומית ברחבי הארץ ובעיתונים וירטואליים פופולריים.


תמונה אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא תמונה תמונה

מימין: שבועון "השבת בנתניה", מתאריך 16.12.16. משמאל: יומון "שחרית", מתאריך 9.2.16. למטה: יומון "הכותרות", מתאריך ‏‏29.2.16.
(נ.ב. כתובת הדוא"ל המופיעה בעיתונות אינה עדכנית).